Služby

Provádíme tyto druhy elektromontážních prací:

 • elektroinstalace a hromosvody průmyslových objektů , domovních objektů , rodinných domků včetně dodávky rozvaděčů a dokladů potřebných pro uvedení do provozu
 • přípojky – k rodinným domkům
 • přípojky – k podnikatelským objektům / včetně dodání elektroměrových rozvaděčů
 • průmyslové i veřejné rozvody vysokého a nízkého napětí dle požadavku investora
 • kompenzační rozvaděče průmyslových objektů dle konkrétního odběrného místa , včetně měření a odborného návrhu
 • opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích i průmyslových objektech
 •   opravy , rekonstrukce a výstavbu nových venkovních příhradových kioskových trafostanic
 • pravidelné revize transformátorů VN/NN , distribučních elektrorozvodů , distribučních trafostanic
 • pravidelné revize elektroinstalací , hromosvodů , průmyslových rozvodů , přenosného nářadí
 • současně s revizí provádíme odstranění závad za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu zařízení
 • opravy transformátorů na místě nebo zajištění opravy v odborné opravně případně zapůjčení náhradního transformátoru
 • opravy , rekonstrukce a výstavbu venkovních a kabelových vedení vysokého i nízkého napětí včetně dodání odborně prováděných kabelových souborů
 • zemní a výkopové práce související s energetickými rozvody
 • na základě uzavřené smlouvy o provozování zajistíme pravidelné prohlídky revize a opravy elektrozařízení v souladu s příslušnými technickými , bezpečnostními a právními předpisy

Nabízené činnosti zajišťujeme formou kompletní dodávky :

 • technický návrh včetně ekonomické rozvahy
 • vypracování projektové dokumentace
 • inženýrská činnost / vlastní provedení výstavby , vyřízení územního rozhodnutí , stavebního povolení
 • poradenskou činnost pro všechny typy odběratelů / domácnosti , podnikatelé /

Na námi provedené dodávky poskytujeme záruku v délce 36 měsíců